سیستم پشتیبانی و حل مشکلات پلاس مستر

از این پس شما میتوانید برای حل مشکلات، از طریق پنل جدید پشتبانی که ایجاد شده است، تیکت ایجاد کنید .

توجه:

اینجا ثبت نام بسته است و شما میتوانید به عنوان کاربر مهمان سوالات خود را بپرسید. فقط و فقط، ایمیل خودتان را صحیح وارد کنید که متوجه پاسخ به مشکل خودتان بشوید.